Czas już…

Czas już. Myśli i serce na Tego który życie oddał, abym usprawiedliwiony mógł zostać. Nie rozumiem do końca, nie muszę. Przyjmuję ze wzruszeniem, z łzą w oku, z wdzięcznością.

W głębi refleksji myśli i serca, dni tych kilka najbliższych…
Sobie i Wam, życzę.