Minął rok…

Minął rok…

Tęsknił człowiek już o świcie za wieczorem.
Dziś tęskni człowiek za kolejnym dniem.Zasypiając o kolejny świt prosi…

Z wdzięczności za każdą noc w namiocie we wdzięczność za każdą noc pod dachem. Z wdzięczności za każdy dzień w drodze we wdzięczność za domek przy drodze. Wdzięczny za przeprowadzkę serca, z dolin myśli na Pogórze Myśli Dobrych…